A+ A A-

Pravilo 3 (Pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, razen če ni drugače določeno, imajo naslednji pomen:

(a) "Plovilo" pomeni vsako plovilo, vključno s plovili, ki pri plovbi ne izpodrivajo vode, WIG plovili in hidroavioni, ki se uporabljajo ali jih je mogoče uporabiti kot sredstvo za prevoz po vodi.

(b) "Plovilo na mehanski pogon" pomeni vsako plovilo, ki ga poganja stroj.

(c) "Jadrnica" pomeni vsako plovilo, ki pluje na jadra, pod pogojem, da pogonski stroj, če je na njej vgrajen, ni v uporabi.

(d) "Plovilo, ki ribari" pomeni vsako plovilo, ki lovi ribe z mrežami, potegalkami, vlečnicami ali drugo ribiško opremo, ki omejuje možnost manevriranja, razen plovila, ki ribari s panulo ali kakšno drugo ribiško opremo, ki mu ne omejuje možnosti manevriranja.

(e) "Hidroavion" pomeni vsako letalo, ki je sposobno manevrirati na vodi.

(f) "Plovilo, nesposobno za manevriranje" pomeni plovilo, ki je zaradi posebnih okoliščin nesposobno manevrirati v skladu s temi Pravili in se zato ne more umakniti s poti drugemu plovilu.

(g) "Plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja" pomeni plovilo, ki ima zaradi narave dela omejeno sposobnost manevriranja v skladu s temi Pravili in se zato ne more umakniti s poti drugemu plovilu. Izraz "plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja" vključuje, toda ni omejen le na:

(i) plovilo, ki je namenjeno polaganju, vzdrževanju ali dviganju navigacijskih znamenj, podvodnih kablov ali cevovodov;

(ii) plovilo, ki je namenjeno poglabljanju, opravljanju podvodnih raziskav ali del;

(iii) plovilo, ki je namenjeno oskrbovanju ali premeščanju oseb, zalog ali tovora, ko pluje;

(iv) plovilo, ki je namenjeno vzletanju ali pristajanju letal;

(v) plovilo, ki je namenjeno odstranjevanju min;

(vi) plovilo, ki vleče, ko je sposobnost spremembe smeri plovila, ki vleče in vlečenega sestava, zelo omejena.

(h) "Plovilo, omejeno s svojim ugrezom" pomeni plovilo na mehanski pogon, ki je zaradi svojega ugreza glede na razpoložljivo globino vode in širino plovne poti zelo omejeno pri sposobnosti spremembe smeri.

(i) "Pluti" pomeni, da plovilo ni zasidrano ali privezano k obali ali da ni nasedlo.

(j) "Dolžina" in "širina" plovila pomenita njegovo dolžino čez vse in njegovo največjo širino.

(k) Plovila vidijo druga drugo samo v primeru, kadar je mogoče z enega plovila s prostim očesom videti drugo plovilo.

(l) "Zmanjšana vidljivost" pomeni vsako okoliščino, v kateri je vidljivost zmanjšana zaradi megle, meglenosti, sneženja, močne nevihte z dežjem, peščene nevihte ali drugih podobnih vzrokov.

(m) "Wing-In-Ground (WIG) plovilo" pomeni multimodalno plovilo, ki pri običajni uporabi leti blizu površine z uporabo akcije površinskega efekta.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.