A+ A A-

Kural 18 (Tekneler arasındaki sorumluluklar)

Tekneler Arasındaki Sorumluluklar 9, 10 ve 13 sayılı Kuralların aykırı hükiümleri hariç :

(a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne :

(i) Kumanda altında bulunmayan;

(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan;

(iii) Balıkçılıkla uğraşan;

(iv) Yelkenli, bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(b) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne :

(i) Kumanda altında bulunmayan;

(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan;

(iii)Balıkçılıkla uğraşan, diğer bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(c) Üzerinde yol bulunan balıkçılıkla uğraşan bir tekne olanağı kadar.

(i) Kumanda altında bulunmayan;

(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan, bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(d)

(i) Kumanda altında olmayan veya manevra yapma gücü kısıtlı olan bir teknenin dışında hiçbir tekne, içinde bulunduğu koşulların elvermesi halinde, kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan ve 28 nci kuraldaki işareti gösteren bir teknenin emniyetle geçişine engel olmayacaktır.

(ii) Kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne özel durumunu gözönünde tutarak dikkatle seyredecektir.

(e) Su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, genellikle, bütün teknelerden tamamen neta bir halde bulunacak ve bunlann seyrini engellemekten kaçınacaktır. Çatışma tehlikesinin var olduğu koşullarda bu bölümdeki kurallara uyacaktır.

(f)

(i) Bir WIG uçağı,havalanırken, iniş yaparken ve yüzeye yakın uçarken bütün diğer gemilerden oldukça uzak duracak ve onların seyirlerini engellemekten kaçınacaktır.

(ii) Su yüzeyinde çalışan bir WIG uçağı, bir motor tahrikli araç olarak bu bölümün kurallarına uyacaktır.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.