A+ A A-

Правило 18 (Взаимни задължения на корабите)

С изключение на случаите, когато правила 9, 10 и 13 изискват друго:

(a) Кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира;

(III) кораб, зает с риболов;

(IV) ветроходен кораб.

(b) Ветроходен кораб на ход трябва да отстъпва път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира;

(III) кораб, зает с риболов.

(c) Кораб, зает с риболов на ход, доколкото е възможно, е длъжен да отстъпи път на:

(I) кораб без управление;

(II) кораб, ограничен в способността си да маневрира.

(d)

(I) Всеки кораб освен кораб без управление или кораб, ограничен в способността си да маневрира, ако позволяват обстоятелствата, не трябва да затруднява безопасното преминаване на кораб, ограничен от своето газене, който показва сигналите, предписани от правило 28.

(II) Кораб, ограничен от своето газене, трябва да се движи с особена предпазливост, съобразявайки се с особеностите на своето положение.

(е) Хидросамолет, когато е на вода, трябва да се придържа встрани от всички кораби и да не затруднява движението им. Независимо от това, ако съществува опасност от сблъскване, той е длъжен да изпълнява правилата на тази част.

(f)

(I) WIG плавателно средство, когато излита, когато се приземява и когато лети близо до повърхността, трябва да се придържа настрани от всички кораби и да не затруднява движението им.

(II) WIG плавателно средство, когато се намира във водоизместващо положение, трябва да изпълнява правилата на тази част, отнасящи се до кораб с механичен двигател.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.