A+ A A-

Pravilo 13 (Pretjecanje)

a) Bez obzira na bilo koje Pravilo iz dijela B, poglavlja I i II, svaki brod koji pretječe drugi brod mora se ukloniti s puta dostignutom brodu.

b) Smatrat će se da brod pretječe drugi brod kad mu se približava iz smjera koji je veći od 22,5° iza subočice prema krmi drugoga broda, tj. kad je u takvom položaju prema dostignutom brodu da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo, a da mu pri tome ne vidi ni jedno od bočnih svjetala.

c) Ako je brod u bilo kakvoj sumnji pretječe li drugi brod, dužan je sebe smatrati brodom koji pretječe i tako se ponašati.

d) Svaka iduća promjena azimuta između dvaju brodova ne može učiniti da se brod koji pretječe smatra brodom koji presijeca kurs dostignutom brodu prema ovim Pravilima i ne može ga osloboditi obaveze da se ukloni s puta dostignutom brodu, sve dok ga konačno ne mimoiđe i dok se ne udalji.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.