A+ A A-

Pravilo 6 (Sigurnosna brzina)

Svaki se brod mora stalno kretati sigurnosnom brzinom kako bi se mogla poduzeti pravilna i djelotvorna radnja radi izbjegavanja sudara, te da bi se brod mogao zaustaviti na odgovarajućoj udaljenosti prema prevladavajućim okolnostima i stanju.
Pri određivanju sigurnosne brzine moraju se, među ostalim, uzeti u obzir sljedeći čimbenici:

a) Za sve brodove :

i. stanje vidljivosti;

ii. gustoća prometa, uključujući prisutnost ribarskih ili bilo kojih drugih brodova;

iii. manevarska obilježja broda, uzimajući posebno u obzir zaustavni put i sposobnost okretanja broda u prevladavajućim okolnostima;

iv. prisutnost pozadinskih svjetala noću, kao što su svijetla na obali te reflektivno raspršivanje vlastitih svjetala;

v. stanje vjetra, mora i morske struje, kao i o blizina navigacijskih opasnosti;

vi. gaz broda u odnosu na raspoloživu dubinu vode.

b) Dodatno, za brodove koji se koriste radarom:

i. obilježja, mogućnosti i ograničenja radarskog uređaja;

ii. sva ograničenja što ih nameće ljestvica dometa radara koja je u upotrebi;

iii. učinak stanja mora, vremenskih prilika i drugih izvora smetnji na radarsko otkrivanje;

iv. mogućnost da mali brodovi, led i drugi plutajući objekti ne budu otkriveni radarom na odgovarajućoj udaljenosti;

v. broj, položaj i kretanje brodova koji su otkriveni radarom;

vi. što točnija procjena vidljivosti, koju je moguće odrediti korištenjem radara, određivanjem udaljenosti do brodova ili drugih objekata u blizini.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.