A+ A A-

Pravilo 34 (Signali za manevriranje i signali upozorenja)

a) Kad brodovi vide jedan drugoga, brod na mehanički pogon kad plovi i manevrira na način kako je to dopušteno ili propisano ovim Pravilima, mora namjeravani manevar označiti sljedećim signalima zviždaljkom:

– jedan kratki zvuk da bi označio „Mijenjam svoj kurs udesno“;

– dva kratka zvuka da bi označio „Mijenjam svoj kurs ulijevo“;

– tri kratka zvuka da bi označio „Moji strojevi voze krmom“.

b) Svaki brod može zvučne signale, propisane u odredbi (a) ovoga Pravila nadopuniti svjetlosnim signalima, ponavljanim po potrebi, dok se izvodi manevar:

i. ti svjetlosni signali moraju imati sljedeće značenje:

– jedan bljesak da bi označio „Mijenjam svoj kurs udesno“;

– dva bljeska da bi označio „Mijenjam svoj kurs ulijevo“;

– tri bljeska da bi označio „Moji strojevi voze krmom“.

ii. svaki bljesak mora trajati oko jedne sekunde, a vremenski razmak između bljeskova mora trajati oko jedne sekunde, dok vremenski razmak između uzastopnih signala ne smije biti kraći od deset sekundi;

iii. svjetlo koje se upotrebljava za ovaj signal ako je postavljeno, mora biti bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja, s najmanjim dometom vidljivosti od 5 milja i mora udovoljavati odredbama Priloga I. ovih Pravila.

c) Kad brodovi vide jedan drugoga u uskom kanalu ili plovnom putu:

i. brod koji namjerava pretjecati drugi brod mora u skladu s Pravilom 9 (e)(i), označiti svoju namjeru sljedećim zvučnim signalima zviždaljkom:

- dva duga zvuka popraćena jednim kratkim zvukom, da bi označio „Namjeravam vas prestignuti s vaše desne strane”;

- dva duga zvuka popraćena s dva kratka zvuka, da bi označio „Namjeravam vas prestignuti s vaše lijeve strane”.

ii. kad brod koji se pretječe postupa u skladu s Pravilom 9 (e)(i), mora pokazati svoje slaganje sljedećim zvučnim signalom zviždaljkom:

- redom, jedan dugi, jedan kratki, jedan dugi i jedan kratki zvuk.

d) Kada se brodovi koji vide jedan drugoga približavaju i kada iz bilo kojih razloga jedan od brodova ne razumije namjere ili postupke drugoga, ili kada sumnja da drugi brod poduzima dostatnu radnju za izbjegavanje sudara, brod koji sumnja mora odmah svoju sumnju označiti davanjem najmanje pet kratkih i brzih zvukova zviždaljkom. Taj se signal može nadopuniti svjetlosnim signalom od najmanje pet kratkih i brzih bljeskova

e) Brod koji se približava okuci ili području kanala ili plovnoga puta gdje drugi brodovi mogu biti zaklonjeni nekom zaprekom, mora se oglasiti jednim dugim zvukom. Svaki drugi brod koji se približava okuci ili je zaklonjen zaprekom a čuo je taj signal mora odgovoriti jednim dugim zvukom.

f) Ako su zviždaljke postavljene na brodu na međusobnoj udaljenosti većoj od 100 m, samo jedna zviždaljka mora se upotrebljavati za davanje zvučnih signala za manevriranje i upozorenja.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.