A+ A A-

Pravilo 33 (Oprema za zvučne signale)

a) Brod duljine 12 m ili više mora imati zviždaljku, brod duljine 20 m ili više mora osim zviždaljke imati i zvono, a brod duljine 100 m ili više mora, osim toga imati i gong, čiji se ton i zvuk ne mogu zamijeniti tonom i zvukom zvona. Zviždaljka, zvono i gong moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima iz Priloga III. ovih Pravila. Zvono ili gong ili oboje, mogu se zamijeniti s drugom opremom koja ima ista odgovarajuća obilježja zvuka, uz uvjet da je uvijek moguće proizvesti propisane zvučne signale ručno.

b) Brod kraći od 12 m duljine nije obvezan imati naprave za zvučnu signalizaciju propisanu u odredbi (a) ovoga Pravila, ali tada mora imati neko drugo sredstvo za davanje djelotvornog zvučnog signala.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.