A+ A A-

Правило 21 (Определения)

(a) "Топова светлина" означава бяла светлина, разположена в диаметралната равнина на кораба, която осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 225°, и е поставена така, че да свети от посока право по носа до 22,5° зад траверса от всеки борд на кораба.

(b) "Бордови светлини" означават зелена светлина на десния борд и червена светлина на левия борд, като всяка от тях осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 112,5°, и е поставена така, че да свети от посока право по носа до 22,5° зад траверса на съответния борд. На кораб с дължина, по-малка от 20 m, бордовите светлини може да бъдат комбинирани в един фенер, поставен в диаметралната равнина на кораба.

(c) "Кърмова светлина" означава бяла светлина, разположена, доколкото е практически възможно, по-близо до кърмата, която осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 135°, и е поставена така, че да свети от посока право по кърмата до 67,5° от двата борда на кораба.

(d) "Светлина за влачене" означава жълта светлина, която има същата характеристика като "кърмовата светлина", описана в параграф (с) на това правило.

(е) "Кръгововидима светлина" означава светлина, която осветява с непрекъсната светлина целия хоризонт - 360°.

(f) "Пробляскваща светлина" означава светлина, която проблясква през еднакви интервали с честота 120 или повече проблясъка в минута.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.