A+ A A-

Правило 19 (Плаване на корабите в ограничена видимост)

(a) Това правило се отнася за кораби, които не са във видимост един с друг при плаване в райони с ограничена видимост или близо до такива райони.

(b) Всеки кораб трябва да се движи с безопасна скорост, която съответства на преобладаващите обстоятелства и условия на ограничена видимост. Всеки кораб с механичен двигател трябва да държи машините си готови за незабавна маневра.

(c) Всеки кораб, когато действа в съответствие с правилата на раздел I на тази част, трябва да се съобразява с обстоятелствата и условията на ограничената видимост.

(d) Кораб, който е открил само с радиолокатор присъствието на друг кораб, трябва да определи дали се създава ситуация на прекомерно сближаване и (или) съществува опасност от сблъскване. Ако това е така, той трябва да предприеме своевременно действие за отклонение, при това, ако действието е изменение на курса, доколкото е възможно, трябва да се избягва:

(I) изменение на курса наляво, когато другият кораб се намира пред траверса и не е изпреварван кораб;

(II) изменение на курса към страната на кораб, който се намира на траверса или зад траверса.

(e) С изключение на случаите, когато е установено, че няма опасност от сблъскване, всеки кораб, който чуе от посока пред траверса си сигнал за мъгла от друг кораб или който не може да избегне ситуацията на прекомерно сближаване с друг кораб, намиращ се пред траверса му, трябва да намали своята скорост до минималната, с която може да поддържа курса си.

Той трябва при всички случаи да се движи с голяма предпазливост дотогава, докато не премине опасността от сблъскване, и ако е необходимо, да спре движението си.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.