A+ A A-

Pravilo 10 (Sheme odvojenog prometa)

a) Ovo se Pravilo primjenjuje na sheme odvojenog prometa koje je usvojila Organizacija i ne oslobađa bilo koji brod od obveze primjene bilo kojeg drugog Pravila.

b) Brod koji se služi shemom odvojenog prometa mora:

i. ploviti u odgovarajućem plovidbenom putu u općem smjeru toka plovidbe za taj put;

ii. držati se, koliko je god to moguće dalje od crte ili zone razdvajanja prometa;

iii. u normalnim okolnostima uključivati se u plovidbeni put ili izlaziti iz njega, na krajevima plovidbenog puta, a pri uključivanju ili izlaženju sa bilo koje strane treba to učiniti pod što manjim kutom u odnosu na opći smjer toka plovidbe.

c) Brod mora, koliko je god to moguće, izbjegavati presijecanje plovidbenih putova, međutim ako to mora učiniti, presijecanje mora izvesti pod što je praktički više moguće okomito na opći smjer toka plovidbe.

d) i. Brod ne smije koristiti zonu priobalnog prometa kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar sheme odvojenog prometa. Međutim, brodovi kraći od 20 m, jedrenjaci i brodovi zauzeti ribarenjem mogu koristiti zonu priobalnog prometa.

ii. Unatoč pododredbi (d)(I), brod može koristiti zonu priobalnog prometa kada plovi prema ili iz luke, odobalnim postrojenjima ili konstrukcijama, peljarskim postajama ili bilo kojem drugom mjestu koje se nalazi unutar zone priobalnog prometa ili da bi izbjegao neposrednu opasnost.

e) Brod koji ne presijeca shemu odvojenog prometa ili se ne uključuje ili izlazi iz plovidbenog puta ne smije u normalnim okolnostima ulaziti u zonu razdvajanja prometa ili prelaziti preko crte razdvajanja prometa, osim:

i. u slučaju nužde da bi izbjegao neposrednu opasnost;

ii. kada je zauzet ribarenjem unutar zone razdvajanja.

f) Brod koji plovi u području blizu završetaka sheme odvojenog prometa, mora to činiti s posebnim oprezom.

g) Brod mora, koliko je god to moguće, izbjegavati sidrenje unutar sheme odvojenog prometa ili u područjima blizu njezinih završetaka.

h) Brod koji se ne koristi shemom odvojenog prometa mora je zaobilaziti, što je više moguće.

i) Brod zauzet ribarenjem ne smije ometati prolaz ni jednom brodu koji plovi u odgovarajućem plovidbenom putu.

j) Brod kraći od 20 m ili jedrenjak ne smije ometati siguran prolaz brodu na mehanički pogon koji plovi u odgovarajućem plovidbenom putu.

k) Brod ograničene sposobnosti manevriranja, kada je zauzet radnjom radi održavanja sigurnosti plovidbe u shemama odvojenog prometa, izuzet je obveze pridržavanja odredbi ovog Pravila za vrijeme obavljanja tih radnji.

l) Brod ograničene sposobnosti manevriranja, kada je zauzet radnjama na polaganju, popravljanju ili podizanju podmorskog kabela unutar sheme odvojenog prometa, izuzet je obveze pridržavanja odredbi ovog Pravila za vrijeme obavljanja tih radnji

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.