A+ A A-

Правило 7 (Опасност от сблъскване)

(а) Всеки кораб трябва да използва всички налични средства според преобладаващите обстоятелства и условия за определяне наличието на опасност от сблъскване. Когато има някакво съмнение за такава опасност, трябва да се счита, че тя съществува.

(b) Когато се използва изправен радиолокатор, той трябва да се включва за наблюдение и на скалите за далечно действие с цел получаване на своевременно предупреждение за опасност от сблъскване. Трябва също така да се води радиолокационна прокладка или равностойно системно наблюдение на откритите обекти.

(с) Не трябва да се правят предположения въз основа на непълна информация, особено при непълна радиолокационна информация.

(d) При определянето на наличие на опасност от сблъскване преди всичко трябва да се има предвид, че:

(I) опасност от сблъскване съществува, когато пеленгът към приближаващия се кораб не се изменя значително;

(II) опасност от сблъскване понякога може да съществува даже и при значително изменение на пелeнга, и по-конкретно при сближаване с много голям кораб или влачен състав или при сближаване с кораб, който се намира на малко разстояние.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.