A+ A A-

Правило 30 (Кораби на котва и заседнали кораби)

(а) Кораб на котва трябва да показва на най-видно място:

(I) в носовата си част - една бяла кръгововидима светлина или сфера;

(II) на или близо до кърмата и по-ниско от светлината, предписана от подпараграф (I), една бяла кръгововидима светлина.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 50 m, може да показва на най-видно място бяла кръгововидима светлина вместо светлините, предписани от параграф (а) на това правило.

(c) Кораб на котва може, а кораб с дължина, по-голяма от 100 m, трябва да използва и наличните работни или равностойни светлини за осветяване на палубите си.

(d) Заседнал кораб трябва да показва светлините, предписани от параграф (а) или (b), и допълнително на най-видно място показва:

(I) две червени кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия;

(II) три сфери, разположени във вертикална линия.

(e) Кораб с дължина, по-малка от 7 m, когато е на котва, но не в теснина, фарватер или в котвена стоянка или близо до тях, а така също в райони, където обикновено плават други кораби, не е длъжен да показва светлините или знака, предписани от параграфи (а) и (b) на това правило.

(f) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, когато е заседнал, не е длъжен да показва светлините или знаците, предписани от подпараграф (d), (I) и (II) на това правило.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.