A+ A A-

Pravilo 25 (Jedrenjaci kad plove i brodovi na vesla)

a) Jedrenjak kad plovi, mora isticati:

i. bočna svjetla,

ii. krmeno svjetlo.

b) Na jedrenjacima kraćim od 20 m duljine svjetla propisana odredbom (a) ovog Pravila mogu se kombinirati u jednoj svjetiljci koju treba postaviti na vrh ili blizu vrha jarbola gdje se najbolje može vidjeti.

c) Jedrenjak kad plovi može, osim svjetala propisanih odredbom (a) ovog Pravila, isticati na vrhu ili blizu vrha jarbola gdje se najbolje mogu vidjeti, dva svjetla vidljiva sa svih strana obzorja u okomici jedno poviše drugog, od kojih je gornje crveno a donje zeleno, ali ta se svjetla ne smiju isticati zajedno s kombiniranom svjetiljkom koja je dopuštena odredbom (b) ovog Pravila.

d)

i. Jedrenjak kraći od 7 metara duljine mora, ako je to moguće, isticati svjetla propisana u odredbama (a) ili (b) ovoga Pravila, ali ako to ne čini, mora imati pri ruci spremnu električnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost koju se mora istaknuti na vrijeme da se izbjegne sudar.

ii. Brod na vesla može isticati svjetla za jedrenjake propisane u ovom Pravilu, ali ako to ne čini, mora imati pri ruci spremnu električnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost koju se mora istaknuti na vrijeme da se izbjegne sudar.

e) Brod koji se pokreće jedrima, a istodobno se pokreće strojem, mora na svojemu prednjem dijelu, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti, istaknuti znak u obliku stošca s vrhom okrenutim prema dolje.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.