A+ A A-

Приложение 4 - Сигнали за бедствие

1. Посочените по-долу сигнали, които се използват или показват заедно или поотделно, означават, че корабът търпи бедствие и се нуждае от помощ:

(a) оръдейни изстрели или други експлозивни сигнали, подавани през интервал от около 1 min;

(b) непрекъснат звуков сигнал, подаван от какъвто и да е апарат за сигнали за мъгла;

(c) ракети или снаряди, които изхвърлят червени звезди, изстрелвани поотделно през кратки интервали от време;

(d) сигнал, подаван чрез какъвто и да е сигнален метод по радиотелеграфа, състоящ се от съчетание на знаците • • • - - - • • • (SOS) no Морзовата азбука;

(e) сигнал, подаван по радиотелефона, състоящ се от изговаряната дума "Мейдей";

(f) сигнал за бедствие по Международния код за сигналите - флаговете NC (Новембър-Чарли);

(g) сигнал, състоящ се от квадратен флаг с поставена над или под него сфера или предмет, който е подобен на сфера;

(h) пламъци на кораба (например от горяща смола или мазут във варел и т.н.);

(i) парашутна ракета с червена светлина или фалшфeeр с червена светлина;

(j) димен сигнал с оранжев цвят на дима;

(k) бавно и повтарящо се вдигане и спускане на ръце, протегнати встрани;

(l) сигнал за бедствие, подаден чрез системата за цифрово избирателно повикване на:

(I) УКВ, канал 70, или

(II) СВ/КВ на честотите 2187.5 kHz, 8414.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz или 16804.5 kHz;

(m) сигнал за бедствие, подаден чрез корабна земна станция от Инмарсат или чрез друга спътникова служба;

(n) сигнали, подавани от аварийни радиобуйове, показващи местоположението;

(о) одобрени сигнали, излъчвани от системите за радиосвръзка, включително от радиолокационните транспондери на спасителните съдове.

2. Забранява се използването или показването на който и да е от посочените сигнали за други цели освен при бедствие и необходимост от помощ. Не се допуска също така използването на сигнали, които може да се приемат погрешно за някой от сигналите за бедствие.

3. Следва също така да се обръща внимание на съответните раздели от Международния код за сигналите, на Международното ръководство за въздушно и морско търсене и спасяване и на възможността за използване на сигналите:

(a) платнище с оранжев цвят, с вписан в средата му черен квадрат и кръг или друг подходящ символичен знак (за разпознаване от въздуха);

(b) цветно петно на повърхността на водата.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.