A+ A A-

Приложение 2 - Допълнителни сигнали за кораби, заети с риболов в непосредствена близост един с друг

1. Общи указания

Светлините, посочени в това приложение, ако се показват в съответствие с правило 26 (d), трябва да се поставят на най-видно място. Те трябва да бъдат разположени на разстояние най-малко 0,9 m встрани и по-ниско от светлините, предписани от правило 26 (b) (I) и (с) (I). Тези светлини са кръгововидими и трябва да се виждат по целия хоризонт на разстояние най-малко 1 морска миля, но по-малко от разстоянието, предписано в тези правила, за светлините на риболовните кораби.

2. Сигнали за траулери

(а) Кораби с дължина 20 m и повече, които са заети с тралене, независимо от това, какви мрежи използват - дънни или пелагични, показват:

(I) когато спускат мрежите си - две бели светлини, разположени във вертикална линия;

(II) когато изтеглят мрежите си - една бяла светлина над една червена светлина, разположени във вертикална линия;

(III) когато мрежата се закачи за някакво препятствие - две червени светлини, разположени във вертикална линия.

(b) Всеки кораб с дължина 20 m и повече, зает с траленe в двойка, показва:

(I) през нощта - прожектор, светещ напред и по посока към другия кораб от двойката;

(II) когато корабите спускат или изтеглят мрежите си или когато техните мрежи се закачат за някакво препятствие, може да показват светлините, предписани от параграф 2 (а) на това приложение.

(c) Кораб с дължина, по-малка от 20 m, зает с тралене, независимо от това, дали използва дънни или пелагични мрежи или е зает с тралене в двойка, може да показва светлините, предписани от параграф (с) или (b) на този раздел, когато това е необходимо.

3. Сигнали за сейнери

Кораби, заети с риболов със сакови мрежи (гъргър), може да показват две жълти светлини, разположени във вертикална линия. Тези светлини трябва да пробляскват последователно всяка секунда с еднаква продължителност на светването и затъмняването. Светлините може да бъдат показвани само тогава, когато движението на кораба е затруднено от риболовните му уреди.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.