A+ A A-

Кораб, зает с риболов, но не с тралене, когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба - знаци

 • Описание на сценария: Тип кораб: Кораб, зает с риболов, но не с тралене, когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба - знаци
  Част от денонощието: ден
 • Прилагано правило/а: Правило 26 Риболовни кораби
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 26 (a) Кораб, зает с риболов, когато е на ход или на котва, трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило.
  В съответствие с Правило 26 (c) Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене, трябва да показва:
  (i) знак, състоящ се от два конуса, съединени с върховете си и разположени във вертикална линия един над друг;
  (ii) конус с върха нагоре.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.