A+ A A-

Pravilo 20 (Primjena)

a) Pravilima ovog dijela mora se udovoljavati u svim vremenskim uvjetima.

b) Pravila koja se odnose na svjetla moraju se primjenjivati od zalaska do izlaska sunca i za to se vrijeme ne smiju pokazivati druga svjetla, osim ako se ta svjetla ne mogu pogrešno zamijeniti svjetlima koja su propisana u ovim Pravilima, niti smanjiti njihovu vidljivost ili prepoznatljivo značenje ili ako ona neće ometati pravilno izviđanje.

c) Svjetla propisana ovim Pravilima, ako su postavljena, moraju se također isticati od izlaska do zalaska sunca pri ograničenoj vidljivosti, i mogu se isticati i u svim drugim slučajevima kada se to smatra potrebnim.

d) Pravila što se odnose na znakove moraju se poštivati danju.

e) Svjetla i znakovi navedeni u ovim Pravilima moraju udovoljavati odredbama Priloga I. ovih Pravila.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.