A+ A A-

Ne smiju se donositi zaključci na temelju oskudnih podataka

 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 7 (Rizik Sudara)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 7 (c) (Rizik Sudara), ne smiju se donositi zaključci na osnovu oskudnih podataka, a osobito na temelju nedovoljnih radarskih podataka
  Komentar:
  Objašnjenje što oskudni podaci znače:
  - Svaki zaključak donesen na osnovu jednostavnog promatranja radarske slike bez sustavnog praćenja radarskog objekta ili radarskog ucrtavanja (plotiranja) je rizičan i nepouzdan. Radarske podatke valja smatrati nepouzdanim i kada je kvaliteta azimuta i udaljenosti određena radarom loša te je u tom slučaju potrebno prikupiti dodatne pouzdane podatake.
  - Dobiveni podaci se mogu smatrati oskudnim ukoliko trenutno dostupne informacije nisu dovoljne i za poduzimanje ispravne radnje potrebno je prikupiti dodatne informacije. Smatra se da su podatci oskudni kada časnik plovidbene straže ne može sa sigurnošću ili dovoljnim stupnjem sigurnosti utvrditi da li postoji rizik sudara. Takve okolnosti postoje kada su dostupni podatci nedovoljni te je potrebno sakupiti dodatne informacije za utvrđivanje rizika sudara. U pojedinim slučajevima vrlo je teško sa sigurnošću utvrditi da li rizik sudara postoji. U takvim slučajevima najbolje je pretpostaviti da rizik sudara postoji, dok se sa sigurnošću ne utvrdi drukčije.
  - U Pravilu 7(c) koristi se riječ „pretpostavka“, ali pri utvrđivanju da li postoji rizik sudara, opasno je donositi odluke na osnovu pretpostavki. Zbog toga, časnik plovidbene straže mora donositi ispravne „zaključke“, a ne pretpostavke.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.