A+ A A-

Balıkçılık yapan bir tekne, deniz trafiğini izleyerek seyir yapmakta olan bir teknenin geçişine engel / mani olmayacaktır

  • Senaryonun açıklanması/tanıtımı/anlatımı: A Teknesi : Kuvvetle yürütülen tekne
    B Teknesi: Balıkçılıkla uğraşan tekne
    Saha: Trafik ayrım düzeni
  • Uygulanacak kural (kurallar): Kural 10 (Trafik ayrım düzenleri)
  • Kuralın (kuralların) uygulanması ve yorumlar: Kural 10 (Trafik ayrım düzenleri) (i) uyarınca, balıkçılıkla uğraşan bir tekne bir trafık şeridini takibeden herhangi bir teknenin geçişini engellemeyecektir.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.