A+ A A-

Bir diğer teknenin güvenli/ emniyetli geçişini tehlikeye düşürmeyecek davranış

 • Uygulanacak kural (kurallar): Kural 8 ( Çatışmayı önleme hareketi)
 • Kuralın (kuralların) uygulanması ve yorumlar: Kural 8 (Çatışmadan kaçınma hareketi/ Çatışmayı önleme hareketi) (f) (i) uyarınca, Bir başka geminin geçişini yada güvenli geçişini engellememesi bu kurallarla istenen gemi, durumunun şartlarına göre istendiğinde diğer geminin güvenli geçişine yetecek, yeterli deniz sahasına öncelikle kendi güvenlik tedbirlerini alarak izin verecektir.
  Yorumlar :
  O nedenle tekneler, diğer teknelerin yolundan çıkarken bir başka teknenin de seyrini engellemeyecektir.

  Kural 8 ( Çatışmayı önleme hareketi) (f) (ii) uyarınca da , Bir geminin geçiş veya güvenli geçişini engellememesi istenen gemi bu zorunluluktan kurtulamaz şayet bu yaklaşma diğer gemi ile çatışma riskini azaltıyorsa önlem alırken bu bölümdeki kuralların tümüne riayet edecektir.
  Yorumlar:
  Bu tekneler gereken önlemleri önceden alacaklar ve fakat alamayacak olurlarsa,
  yakın çatrışmayı önlemek içinde burda sözü edilen kurallara da uyacaklardır.

  Kural 8 ( Çatışmayı önleme hareketi) (f) (iii) uyarınca, Geçişi engellenmeyen gemi bu bölümdeki kuralların tümüne uyacak ve gemiler birbirlerine çatışma oluşturacak şekilde yaklaşmayacaklardır.
  Yorumlar:
  O nedenle, beklemekte olan tekne , diğer teknenin manevra yapıp yapmamasına bakmaksızın, bu kurallara uymak durumundadır.Her tür ahvalde ne olursa olsun çatışma önlenmelidir.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.