A+ A A-

Ukrepi za varen prehod drugega plovila

 • Pravila za uporabo: Pravilo 8 (Ravnanje za izognitev trčenju )
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu s točko (i) odstavka (f) Pravila 8 (Ravnanje za izognitev trčenju ); plovilo, ki ne sme ovirati prehoda ali varnega prehoda drugega plovila v skladu s katerimkoli določilom iz teh Pravil, mora glede na okoliščine pravočasno ukreniti vse, da zagotovi dovolj prostora za varen prehod drugega plovila.
  Komentar:
  Plovila, ki so se dolžna umakniti s poti drugim plovilom, ne smejo ovirati prehoda teh plovil.

  V skladu s točko (ii) odstavka (f) Pravila 8 (Ravnanje za izognitev trčenju ); plovilo, ki ne sme ovirati prehoda ali varnega prehoda drugega plovila, mora enako ravnati tudi v primeru približevanja drugemu plovilu, ko obstaja nevarnost trčenja. Pri tem mora pri izvajanju ukrepov za zagotovitev varnega prehoda drugega plovila celostno upoštevati pravila tega dela.
  Komentar:
  Ta plovila morajo ukrepati dovolj zgodaj, da se lahko izognejo drugemu plovilu. Če pri tem niso uspešna, morajo slediti tem Pravilom z namenom, da se izognejo nevarni bližini.

  V skladu s točko (iii) odstavka (f) Pravila 8 (Ravnanje za izognitev trčenju ); plovilo, katerega varen prehod ne sme biti oviran, mora kljub temu ravnati v skladu s pravili tega dela, če se plovili približujeta tako, da obstaja nevarnost trčenja.
  Komentar:
  Plovilo s prednostjo mora upoštevati ta Pravila ne glede na ukrepanje ali neukrepanje drugega plovila. Nevarnosti trčenja se je treba izogniti za vsako ceno.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.