A+ A A-

Poduzeti radnju da bi osigurao siguran prolazak drugog broda

 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 8 (Radnja za izbjegavanje sudara)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 8 (f)(i) (Radnja za izbjegavanje sudara), brod koji je obvezan, po bilo kojoj odredbi ovih Pravila ne ometati prolaz ili siguran prolaz drugog broda mora, kad to okolnosti slučaja zahtijevaju, pravodobno poduzeti radnju da bi osigurao dovoljno morskog prostora za siguran prolazak drugog broda.
  Komentar:
  Zbog toga, brod koji ustupa put drugom brodu ne smije ometati slobodan prolaz drugog broda.

  U skladu s Pravilom 8 (f)(ii) (Radnja za izbjegavanje sudara), brod koji je obvezan ne ometati prolaz ili siguran prolaz drugog broda ne oslobađa se te obveze ako se približava drugom brodu tako da postoji opasnost od sudara, pa će morati pri poduzimanju radnji u potpunosti voditi računa o postupcima koji bi mogli biti nužni po pravilima ovog dijela.
  Komentar:
  Brod koji ustupa put mora poduzeti pravodobnu radnju kako bi se uklonio drugom brodu, međutim ako to ne napravi onda mora poduzeti radnje u skladu s Pravilima iz dijela D kako bi izbjegao položaj opasnih blizina.

  U skladu s Pravilom 8 (f)(iii) (Radnja za izbjegavanje sudara), brod kojemu se omogućava nesmetani prolaz obavezan je držati se Pravila ovog dijela, kada se dva broda približavaju tako da prijeti opasnost od sudara.
  Komentar:
  Zbog toga, brod s pravom puta mora uvijek poštivati odredbe Pravila iz dijela D, bez obzira da li drugi brod poduzima radnju izbjegavanja ili ne. Sudar brodova svakako treba izbjeći.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.