A+ A A-

Действия за предпазване от сблъскване – необходимо действие, за да не се възпрепятства безопасното движение на друг кораб

 • Прилагано правило/а: Правило 8 (Действия за предпазване от сблъскване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 8 (f)(i) кораб, който съгласно някое от тези правила при движението си не трябва да възпрепятства безопасното движение на друг кораб, е длъжен отрано да предприеме действия за осигуряване на достатъчно морско пространство за безопасно преминаване на другия кораб.
  Коментари:
  По тази причина се забранява на кораби, от които се изисква да дават предимство на други кораби, да възпрепятстват преминаването на друг кораб.
  В съответствие с правило 8 (f)(ii) Кораб, който трябва да не възпрепятства пътя или безопасното движение на друг кораб, не се освобождава от това задължение, ако приближава другия кораб така, че създава опасност за сблъскване. Той трябва при предприемането на действия да има пълна представа за действията, които могат да бъдат изисквани от правилата по тази част.
  Коментари:
  Тези кораби затова трябва да предприемат ранни действия, даващи предимство, но ако те не успеят, тогава те са задължени да следват правилата за избягване на ситуацията на прекомерно сближаване.
  В съответствие с правило 8 (f)(iii) когато два кораба се сближават така, че възниква опасност от сблъскване, корабът, на чието движение не трябва да се пречи, е напълно задължен да се съобразява с всички изисквания на правилата по тази част.
  Коментари:
  Затова корабът, на който се отстъпва път, все още трябва да следва правилата, независимо дали другият кораб предприема действия, или не. Опасността от сблъскване трябва да бъде избегната на всяка цена.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.