A+ A A-

Določanje varne hitrosti za vsa plovila

 • Pravila za uporabo: Pravilo 6 (Varna hitrost )
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu s Pravilom 6 (Varna hitrost ); plovilo mora ves čas pluti z varno hitrostjo, da lahko s primernim in učinkovitim ravnanjem prepreči trčenje in da se glede na prevladujoče okoliščine in stanje lahko zaustavi na ustrezni oddaljenosti.
  V skladu z odstavkom (a) Pravila 6 (Varna hitrost ); pri določanju varne hitrosti je treba med drugim upoštevati naslednje okoliščine:
  (i) stanje vidljivosti;
  (ii) gostoto prometa, vključno s prometom plovil, ki ribarijo, in drugih plovil;
  (iii) manevrske lastnosti plovil, upoštevajoč zlasti zaustavitveno pot in sposobnost obračanja plovila v prevladujočih okoliščinah;
  (iv) ponoči luči v ozadju, kot so luči na obali ali odsev lastnih luči;
  (v) vetrovne razmere, stanje morja in morskih tokov ter bližino nevarnosti za navigacijo;
  (vi) ugrez plovila glede na razpoložljivo globino vode.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.