A+ A A-

Bljeskajuće svjetlo

  • Opis scenarija: Doba dana: Od zalaska do izlaska sunca i od izlaska do zalaska sunca pri smanjenoj vidljivosti
  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 21 (Definicije)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 21 (f) (Definicije), ”bljeskajuće svjetlo” znači svjetlo koje bljeska u pravilnim razmacima, s učestalošću od 120 bljesaka ili više u minuti.
    Komentar:
    Bljeskajuće svjetlo može biti žuto i crveno.
  • Položaj svjetala:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.