A+ A A-

Bočna svjetla na brodovima kraćim od 20 m

  • Opis scenarija: Vrsta broda: Brod kraći od 20 m
    Doba dana: Od zalaska do izlaska sunca i od izlaska do zalaska sunca pri smanjenoj vidljivosti
  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 21 (Definicije)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 21 (b) (Definicije), ”bočna svjetla” znače zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, postavljena tako da svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112.5°, i tako učvršćena da se svjetlost vidi od središnjice pramca do 22.5° iza subočice na odgovarajućem boku broda.
    U skladu s Pravilom 21 (b) (Definicije), Brod kraći od 20 m smije bočna svjetla nositi u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini središnjice broda.
  • Položaj svjetala:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.