A+ A A-

Звукови сигнали при ограничена видимост – кораб на котва с дължина под 100 m

  • Описание на сценария: Тип кораби: Кораб на котва с дължина под 100 m
    Видимост: В райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта
  • Прилагано правило/а: Правило 35 Звукови сигнали при ограничена видимост
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 35 (g) кораб на котва е длъжен през интервали не по-големи от 1 min да подава чести удари с камбана в продължение на около 5 s.
    Съгласно Правило 35 (g), кораб на котва може допълнително да подава със свирка три последователни звука, а именно - един къс, един продължителен и един къс звук, за да предупреди приближаващи се кораби за местоположението си и да предотврати възможността за сблъскване.
  • Сигнали:

  • Сигнали: or with additional sound signals


Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.