A+ A A-

Projenin Amaçları

1972 (COLREGs) - Denizde Çatışmayı Önleyici , Uluslararası kurallar kümesi gemi zabitanlarınca denizde çatışmayı önlemek için uymaları gereken bir dizi kaideler manzumesidir.Bilinen en önemli Uluslararası Sözleşmelerden biri olup, tüm zabitanlarca bilinmeli ve denizde karşılaşılacak gerçek çarpışma durumlarında da uygulanabılmelidir. Oysa, MARS ve MAIB ‘ in tanzim ettikleri yasal raporlarından ; bu kuralların temel uygulamalarına ilişik hususların çoğunun anlaşılmadığı ve doğru uygulanamadıkları ifade edilmektedir.Hernekadar , COLREGs kurallar dizini içersinde bahsedilimiyorsa da , VHF Haberleşme nin kullanılması bilinmesi ve uygulanması gerekli, yaygın bir uygulama olmalıdır. COLREGs uygulalamalarına ilişik, C4FF ‘ in yapmış olduğu yakın zamandaki araştırmaları ; gemiadamlarının 50% ye yakının denizde çatışma durumunda çarpışmaları önlemek için bu kurallara uymadıkları hatta görmezden geldiklerini ortaya koymaktadır. Güvenli denizleri oluşturmak, yaratmak için, gemiadamlarının COLREGs kurallarını tamamı ile anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacak bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak esas düstur olmalıdır.

AB-Birliğince finanse edilen , ACTs (Avoiding Collisions aT Sea) adı ile tanmlanmakta olan ,bu yeni ve prestijli proje, COLREGS - kurallarının uygulamadaki mevcut sorunlarını inceleyerek , yukarda sözü edilen esasın cevabı olmaktadır. Projenin paydaşları, ise, bu kapsamda,COLREGS – kaidelerinin kolayca ve daha basit anlaşılabilmesi için , internet ortamında uygulanabilecek bir eğitim seçeğini geliştireceklerdir.Ayrıca, AB- birliği bünyesindeki, denizcilik eğitim ve öğretim kuruluşlarından oluşan, ACTs proje konsorsiyumu da konu çarpışma sayısını azaltmak ve denizleri daha güvenli hale getirmek isteyen bir oluşumu sağlamak adına ortaya çıkmıştır.

ACTs Projesinin belirgin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir :

  • Anketler ve doğrulama etkinlikleri aracılığıyla ,COLREGS – kurallarının uygulanmasındaki bilgi boşlukları ve eksiklikleri tespit etmek
  • Kuralları yorumlama ve tercüme etmek
  • COLREGs- kurallarının , gemiadamlarınca anlaşılmaları ve uygulayabilmelerini geliştirmek adına, projenin herbir ortak ülkesinden alınmış çarpışma ve çarpışmaya ramak kaza örneklemeleri konularında çalışmalar yapmak uygulamalı animasyon örneklerinden oluşan eğitim materyalleri oluşturmak
  • Yenilikçi bir internet/ sanal e-öğrenme ve e-değerlendirme platformu geliştirmek.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.