A+ A A-

Križanje smeri (premčni kot 070° desno) - zmanjševanje hitrosti

 • Opis scenarija: Plovilo A: plovilo na mehanski pogon
  Plovilo B: plovilo na mehanski pogon
  Področje plovbe: odprto morje
  Vidljivost: dobra (plovili vidita druga drugo)
  Plovilo A vidi plovilo B na svoji desni strani (premčni kot 070° desno)
  Smeri plovil A in B se križata tako, da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A zmanjšuje hitrost, da bi se izognilo trčenju s plovilom B
 • Pravila za uporabo: Pravilo 15 (Križanje smeri)
  Pravilo 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); kadar se smeri plovil na mehanski pogon križata tako, da obstaja nevarnost trčenja, se umakne s poti tisto (plovilo A), ki vidi drugo plovilo (plovilo B) na svoji desni strani.
  V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); plovilo A, če je to mogoče, ne sme prekrižati smeri pred premcem plovila B.
  V skladu s Pravilom 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot); vsako plovilo (plovilo A), ki se je dolžno umakniti s poti drugemu (plovilu B), mora po svojih zmožnostih ukrepati pravočasno in odločno, tako da omogoči drugemu plovilu (plovilu B) prosto pot.
 • Pogled iz ptičje perspektive:

  © Transas Marine International

 • Pogled iz komandnega mosta (s plovila A):

  © Transas Marine International

 • Radarska slika (na plovilu A):

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.