A+ A A-

Пресичащи се курсове – (относителен пеленг 070° десен борд) - намаляване на скоростта

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб В вижда кораб А от десния си борд (относителен пеленг 070° десен борд).
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи се курсове и се появява опасност от сблъскване.
  Кораб A намалява скоростта си за да избегне сблъсък с кораб В
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 15 (Пресичащи се курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 15, кораб А е длъжен да отстъпи път на кораб В, тъй като вижда кораб В от десния си борд.
  Съгласно Правило 15, кораб А трябва, ако обстоятелствата на случая позволяват, да не пресича курса на кораб В пред носа му.
  Съгласно Правило 16, кораб А е длъжен да отстъпи път на кораб В и трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
 • От птичи поглед:

  © Transas Marine International

 • Преглед от мостика (от кораб А):

  © Transas Marine International

 • Преглед на радарния екран:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.