A+ A A-

Kораб, зает с риболов, но не с тралене - без ход относно водата - светлини

 • Описание на сценария: Тип кораб: Kораб, зает с риболов, но не с тралене - без ход относно водата
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 26 Риболовни кораби
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 26 (c), кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене, които не се движат относно водата (и риболовните им прибори не се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба), трябва да показва:
  - две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е червена, а долната - бяла.
  Съгласно Правило 26 (c) (ii), когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, от страната на риболовните прибори се показва бяла кръгововидима светлина.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.