A+ A A-

Кораб, зает с риболов, но не с тралене на ход - светлини

 • Описание на сценария: - Вид кораб: Кораб, зает с риболов, но не с тралене на ход
  - Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 26 Риболовни кораби
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 26 (a), кораб, зает с риболов, когато е на ход или на котва, трябва да показва светлините и знаците, предписани от това правило;
  Съгласно Правило 26 (c), кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене (когато риболовните прибори се разпростират на не повече от 150 m хоризонтално от кораба), трябва да показва:
  -две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, от които горната е зелена, а долната - бяла;
  -когато корабът се движи относно водата, трябва да показва бордовите и кърмовата си светлина.
  Съгласно Правило 26 (c) (ii), когато риболовните прибори се разпростират на повече от 150 m хоризонтално от кораба, от страната на риболовните прибори се показва бяла кръгововидима светлина.
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.