A+ A A-

Ветроходен кораб на ход – бордови светлини с две допълнителни кръговидими топови светлини

  • Описание на сценария: Вид кораб: ветроходен кораб
    Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
  • Прилагано правило/а: Правило 25 Ветроходни кораби на ход и кораби с гребла
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 25 (c) Ветроходен кораб на ход може в допълнение към светлините, предписани от параграф (а) на това правило, да показва на топа или около топа на мачтата на най-видно място две кръгововидими светлини, разположени във вертикална линия, като горната е червена, а долната - зелена. Тези светлини не трябва да се показват заедно с комбинирания фенер, предписан от параграф (b) на това правило.
  • Позиции на светлините:

    Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!








This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.