A+ A A-

Кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12м, на ход - светлини

  • Описание на сценария: Вид кораб: кораб с механичен двигател с дължина по-малка от 12 м на ход
    Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
  • Прилагано правило/а: Правило 23 (Кораб с механичен двигател на ход)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 23(d)(iii), топовата светлина или бялата кръгововидима светлина на кораб с механичен двигател с дължина, по-малка от 12 m, може да бъде изместена от диаметралната му равнина, ако монтирането им на нея е практически невъзможно, при условие че бордовите му светлини са комбинирани в един фенер, който трябва да се носи в диаметралната равнина или, колкото е възможно, по-близко до линията, на която е разположена топовата или бялата кръгововидима светлина.
  • Позиции на светлините:

    Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.