A+ A A-

Signali upozorenja

 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 36 (Signali upozorenja)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 36 (Signali upozorenja), ako je potrebno da se privuče pozornost drugog broda, svaki brod smije davati svjetlosne ili zvučne signale koje nije moguće pogreškom zamijeniti za neki znak koji je već propisan ovim Pravilima, ili pak, može se upraviti svjetlosni snop reflektora u smjeru opasnosti, ali tako da se svjetlosnim snopom ne ometa nijedan brod. Svjetlosni signal za privlačenje pozornosti drugoga broda mora biti takav da se ne može pogrešno protumačiti kao navigacijska oznaka. Primjenjujući ovo Pravilo treba izbjegavati upotrebu svjetala na prekide ili rotirajuća svjetla sa sjajem velike jakosti kao što su reflektori.
  Komentar:
  Sljedeći signali se uglavnom koriste kao signali upozorenja:
  - upraviti svjetlosni snop reflektora u smjeru opasnosti
  - dva kratka zvižduka popraćena jednim dugim zviždukom (Morse Znak U)
  - dva kratka bljeska popraćena jednim dugim bljeskom (Morse Znak U)
  - prskalice koje bacaju zvjezdice bijele boje

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.