A+ A A-

Сигнал за привличане на внимание

 • Прилагано правило/а: Правило 36 (Сигнали за привличане на внимание)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: - Съгласно Правило 36, Всеки кораб, когато е необходимо да привлече вниманието на друг кораб, може да подава светлинни или звукови сигнали, но такива, които няма да се приемат погрешно за някои от сигналите, предписани от тези правила, или може да насочи лъча на своя прожектор в посока към опасността, но така, че да не пречи на другия кораб.
  - Светлината за привличане вниманието на друг кораб трябва да бъде такава, че да не може да се сбърка с тази на кое да е навигационно средство. За изпълнението на това правило трябва да се избягва употребата на светлини с висока интензивност на прекъсване или на въртящи се светлини, като например импулсни светлини.
  Коментари:
  Следните сигнали се използват често за да се привлече внимание:
  - Звуков сигнал · · - (къс къс дълъг) (Морзов код U),
  - светлинен сигнал · · - (къс къс дълъг)(Морзов код U),
  - Фалшфеер с бяла светлина
  - Флаг с код U

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.