A+ A A-

Znamenja plovila, ki odstranjuje mine, ko je zasidrano

 • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki odstranjuje mine, ko je zasidrano
  Čas: podnevi
 • Pravila za uporabo: Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
  Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo, ki odstranjuje mine, mora imeti poleg znamenj za zasidrana plovila, predpisanih v Pravilu 30 (Zasidrana in nasedla plovila), še tri krogle. Ena od teh krogel mora biti blizu vrha prednjega jambora, drugi dve pa na koncih njegovega križa. Te krogle opozarjajo na nevarnost približevanja plovilu, ki odstranjuje mine, na manj kot 1000 m.
  V skladu s točko (a) Pravila 30 (Zasidrana in nasedla plovila); zasidrano plovilo mora imeti na najvidnejšem mestu:
  (i) na sprednjem delu plovila kroglo.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.