A+ A A-

Znamenja plovila, ki odstranjuje mine, ko pluje

  • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki odstranjuje mine, dolžine več kot 50 m, ko pluje
    Čas: podnevi
  • Pravila za uporabo: Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo, ki odstranjuje mine, mora imeti tri krogle. Eno od teh znamenj mora biti blizu vrha prednjega jambora, drugi dve pa na koncih njegovega križa. Ta znamenja opozarjajo na nevarnost približevanja plovilu, ki odstranjuje mine, na manj kot 1000 m.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.