A+ A A-

Кораб, зает с миночистачни дейности на ход - знаци

  • Описание на сценария: Вид кораб: кораб с механичен двигател на ход зает с миночистачни работи
    Част от денонощието: ден
  • Прилагано правило/а: Правило 27 Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 27 (f) да показва три зелени кръгововидими светлини или три сфери. Едната от тези светлини или сфери трябва да се разположи близо до топа на фок мачтата, а другите две - по една на всеки край на рeята. Тези светлини или знаци означават, че е опасно за друг кораб да приближава на разстояние, по-малко от 1000 m от миночистачния кораб.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.