A+ A A-

Luči plovila, ki odstranjuje mine, ko je zasidrano

 • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki odstranjuje mine, dolžine več kot 50 m, toda manj kot 100 m, ko je zasidrano
  Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
 • Pravila za uporabo: Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
  Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo, ki odstranjuje mine, mora imeti poleg luči za zasidrana plovila, predpisanih v Pravilu 30 (Zasidrana in nasedla plovila), še tri zelene krožne luči. Ena od teh luči mora biti blizu vrha prednjega jambora, drugi dve pa na koncih njegovega križa. Te luči opozarjajo na nevarnost približevanja plovilu, ki odstranjuje mine, na manj kot 1000 m.
  V skladu s točko (a) Pravila 30 (Zasidrana in nasedla plovila); zasidrano plovilo mora imeti na najvidnejšem mestu:
  (i) na sprednjem delu plovila belo krožno luč;
  (ii) na krmi ali blizu krme ter nižje od luči, predpisanih v točki (i) tega odstavka, belo krožno luč.
 • Pozicije luči:

  Registriraj se za brezplačen ogled luči iz vseh strani plovila in/ali poslušanje zvočnih signalov!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.