A+ A A-

Luči plovila, ki odstranjuje mine, ko pluje

 • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki odstranjuje mine, dolžine več kot 50 m, ko pluje
  Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
 • Pravila za uporabo: Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
  Pravilo 23 (Plovila na mehanski pogon, ko plujejo)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo, ki odstranjuje mine, mora imeti poleg luči za plovila na mehanski pogon, predpisanih v Pravilu 23 (Plovila na mehanski pogon, ko plujejo), še tri zelene krožne luči. Ena od teh luči mora biti blizu vrha prednjega jambora, drugi dve pa na koncih njegovega križa. Te luči opozarjajo na nevarnost približevanja plovilu, ki odstranjuje mine, na manj kot 1000 m.
  V skladu z odstavkom (a) Pravila 23 (Plovila na mehanski pogon, ko plujejo); plovilo na mehanski pogon , ko pluje, mora imeti:
  (i) jamborno luč na prednjem delu plovila;
  (ii) drugo jamborno luč, ki je postavljena za in višje od prve jamborne luči ;
  (iii) bočni luči ;
  (iv) krmno luč.
 • Pozicije luči:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.