A+ A A-

Znamenja plovila, ki opravlja podvodna dela (z omejeno sposobnostjo manevriranja, zasidrano, z oviro na svoji levi strani)

 • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki opravlja podovodna dela, z omejeno sposobnostjo manevriranja, zasidrano, z oviro na svoji levi strani
  Čas: podnevi
 • Pravila za uporabo: Pravilo 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (d) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo, ki opravlja podvodna dela, mora imeti, kadar ima omejeno sposobnost manevriranja, znamenja, predpisana v točki (ii) odstavka (b) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); če obstaja še ovira, mora imeti še:
  (iii) ko je zasidrano, znamenja, predpisana v točki (i) in (ii), namesto znamenj, ki so predpisana v Pravilu 30 (Zasidrana in nasedla plovila);
  (i) dve krogli, postavljeni navpično ena nad drugo, tako da označujeta stran, na kateri je ovira;
  (ii) dva dvojna stožca, postavljena navpično eden nad drugim, tako da označujeta stran, po kateri gre lahko mimo drugo plovilo.
  V skladu s točko (ii) odstavka (b) Pravila 27 (Plovila, nesposobna za manevriranje, in plovila z omejeno sposobnostjo manevriranja); plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja , razen plovila, ki odstranjuje mine, mora imeti tri znamenja, postavljena navpično drugo nad drugim na najvidnejšem mestu; zgornje in spodnje znamenje morata imeti obliko krogle, srednje pa obliko dvojnega stožca.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.