A+ A A-

Brod koji obavlja podvodne radove (ograničene sposobnosti manevriranja, usidren, sa zaprekom na lijevoj strani) - znakovi

 • Opis scenarija: Vrsta broda: Brod koji obavlja podvodne radove, kad je ograničene sposobnosti manevriranja, usidren i zapreka postoji na njegovoj lijevoj strani
  Doba dana: Danju
 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 27 (Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti za manevriranje)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 27 (d) (Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti za manevriranje), brod koji obavlja podvodne radove, kad je ograničene sposobnosti manevriranja, mora isticati znakove propisane Pravilom 27 (b)(ii), a ako postoji kakva zapreka, osim toga mora isticati:
  (iii) kada je usidren, znakove propisane u ovoj točki pod (i) i (ii) umjesto znakova propisanih Pravilom 30 (Usidreni i nasukani brodovi);
  (i) dvije kugle, postavljene u okomici jedna iznad druge, da se označi strana na kojoj postoji zapreka;
  (ii) dva dvostruka stošca, postavljena u okomici jedan iznad drugog, da se označi strana na kojoj drugi brod može proći.
  U skladu s Pravilom 27 (b)(ii) (Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti za manevriranje), brod ograničene sposobnosti manevriranja, osim broda koji raščišćava mine mora isticati tri znaka postavljena u okomici jedno iznad drugoga na mjestu odakle se mogu najbolje vidjeti. Gornje i donje od tih znakova moraju biti oblika kugle, a srednje u obliku dvostrukog stošca.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.