A+ A A-

кораб с механичен двигател зает с подводни дейности - знаци

 • Описание на сценария: Вид кораб: кораб с механичен двигател с дължина по-малка от 50м, зает с с драгажни или подводни дейности, без движение относно водата
  Част от денонощието: от изгрева до залеза на слънцето и при ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 27 Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 27 (d) Кораб, зает с драгажни или подводни дейности, когато е ограничен в способността си да маневрира, трябва да показва светлините , предписани от подпараграфи (b) (I), (II) и (III) на това правило, и ако съществува някакво препятствие за преминаването на друг кораб, трябва допълнително да показва:
  (III) когато е на котва, такъв кораб показва светлините, предписани от този параграф, вместо светлините или знака, предписани от правило 30.
  (i) сфери, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която е препятствието;
  (ii) два ромба, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която може да премине друг кораб;
  В съответствие с Правило 27 (b)(ii) три знака, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горният и долният от тези знаци трябва да са сфери, а средният - ромб;

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.