A+ A A-

Кораб зает с подводни дейности (ограничен в способността си да маневрира, на ход, препятствие от левия борд) - знаци

 • Описание на сценария: Вид кораб: Кораб зает с подводни дейности (ограничен в способността си да маневрира, на ход, препятствие от левия борд)
  Част от денонощието: ден
 • Прилагано правило/а: Правило 27 Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 27 (d) Кораб, зает с драгажни или подводни дейности, когато е ограничен в способността си да маневрира, трябва да показва знаците, предписани от подпараграфи (b) (I), (II) и (III) на това правило, и ако съществува някакво препятствие за преминаването на друг кораб, трябва допълнително да показва:
  (I) сфери, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която е препятствието;
  (II) два ромба, разположени във вертикална линия - за показване на страната, от която може да премине друг кораб;
  В съответствие с Правило 27 (b)(ii) кораб, ограничен в способността си да маневрира, с изключение на кораб, зает с миночистачни дейности, трябва да показва три знака, разположени във вертикална линия, на най-видно място; горният и долният от тези знаци трябва да са сфери, а средният - ромб;

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.