A+ A A-

Кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на кораб без управление

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател на ход
  Кораб В: кораб без управление
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб А и кораб В се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване.
  Кораб В вижда кораб А от десния си борд (относителен пеленг 070° ляв борд).
  Кораб В показва сигнали съгласно Правило 27 (Кораби без управление или ограничени в способността си да маневрират)
 • Прилагано правило/а: Правило 18 Взаимни задължения на корабите
  Правило 16 Действия на кораб, който отстъпва път
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 18 (a)(i) с изключение на случаите, когато правила 9, 10 и 13 изискват друго, кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на кораб без управление.
  В съответствие с Правило 16 (Action by give-way vessel), всеки кораб (кораб A) който е длъжен да отстъпи път на друг кораб (кораб B) трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
  Коментари:
  В съответствие с Правило 18 (a) , с изключение на случаите, когато правила 9, 10 и 13 изискват друго, кораб с механичен двигател на ход трябва да отстъпва път на:
  (II) кораб, ограничен в способността си да маневрира;
  (III) кораб, зает с риболов;
  (IV) ветроходен кораб.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.