A+ A A-

Križanje smeri v shemi ločene plovbe (plovilo A, ki uporablja shemo ločene plovbe, vidi plovilo B na svoji levi strani)

 • Opis scenarija: Plovilo A: plovilo na mehanski pogon , ki uporablja shemo ločene plovbe
  Plovilo B: plovilo na mehanski pogon , dolžine 20 m ali več, ki prečka shemo ločene plovbe
  Področje plovbe: shema ločene plovbe
  Vidljivost: dobra (plovili vidita druga drugo)
  Smeri plovil A in B se križata tako, da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A vidi plovilo B na svoji levi strani
 • Pravila za uporabo: Pravilo 10 (Sheme ločene plovbe)
  Pravilo 15 (Križanje smeri)
  Pravilo 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (c) Pravila 10 (Sheme ločene plovbe); plovilo (plovilo B) se mora, če je le možno, izogibati prečkanju plovnih poti, če pa mora to vseeno storiti, mora plovno pot prečkati čim bolj pravokotno na splošno smer plovbe.
  V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); kadar se smeri plovil na mehanski pogon križata tako, da obstaja nevarnost trčenja, se umakne s poti tisto (plovilo B), ki vidi drugo plovilo (plovilo A) na svoji desni strani.
  V skladu s Pravilom 15 (Križanje smeri); plovilo B, če je to mogoče, ne sme prekrižati smeri pred premcem plovila A.
  V skladu s Pravilom 16 (Ravnanje plovila, ki odstopa pot); vsako plovilo (plovilo B), ki se je dolžno umakniti s poti drugemu (plovilu A), mora po svojih zmožnostih ukrepati pravočasno in odločno, tako da omogoči drugemu plovilu (plovilu A) prosto pot.

Registriraj se za brezplačen ogled videoposnetkov s pogledi iz ptičje perspektive, komandnega mosta, radarja in/ali ECDIS-a!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.