A+ A A-

Пресичащи се курсове в схема за разделно движение (кораб А използва схемата за разделно движение и вижда кораб В от левия си борд)

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател използващ схемата за разделно движение
  Кораб В: кораб с механичен двигател с дължина по малка от 20 м, пресича схемата за разделно движение
  Зона: Схема за разделно движение
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи се курсове и се появява опасност от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В от левия си борд
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 15 (Пресичащи се курсове)
  Правило 10 (Схема за разделно движение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 10 (c) Корабът (кораб В) е длъжен, доколкото е практически възможно, да избягва пресичането на коридорите за движение, но ако е принуден да ги пресича, това трябва да става по възможност под прав ъгъл към общата посока на движение на потока..
  Съгласно Правило 15, когато два кораба с механични двигатели се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване, корабът (кораб В), който вижда другия кораб от десния си борд (кораб А), е длъжен да отстъпи път и ако обстоятелствата на случая позволяват, той не трябва да пресича курса на другия кораб пред носа му.
  Съгласно Правило 15, кораб В трябва да извърши поворот с цел избягване на сблъсъка и да не пресича пред носа на кораб А ако това е възможно.
  Съгласно Правило 16 , всеки кораб (кораб В), който е длъжен да отстъпи път на друг кораб (кораб А), трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.

Регистрирайте се за да получите безплатен достъп до видеофайловете с наблюдение "от птичи поглед", с картина от радара, мостика и/или електронната карта!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.