A+ A A-

Кораб, влачещ незабележим полупотънал кораб или частично потопен обект, когато дължината на влекалото е повече от 200 m - знаци

  • Описание на сценария: Вид кораб: Кораб, влачещ незабележим полупотънал кораб или частично потопен обект, когато дължината на влекалото е повече от 200 m
    Част от денонощието: ден
  • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 24 (a)(v) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, трябва да показва: ромбовиден знак, поставен на най-видно място, когато дължината на влекалото е повече от 200 m.
    В съответствие с Правило 24 (g)(iv) (IV) ромбовиден знак на или близо до най-задната точка на кърмата на последния влачен кораб или обект, а когато дължината на влекалото е повече от 200 m - един допълнителен ромбовиден знак, разположен на най-видно място, колкото е възможно по-напред.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.