A+ A A-

Кораб с механичен двигател, зает с влачене на частично потопен обект с широчина над 25 м, дължина над 100м и дължина на влекалото над 200 м – светлини

 • Описание на сценария: Вид кораб: Кораб с механичен двигател, зает с влачене на частично потопен обект с широчина над 25 м, дължина над 100м и дължина на влекалото над 200 м
  Част от денонощието: от залез до изгрев слънце и ограничена видимост
 • Прилагано правило/а: Правило 24 Влачене и тласкане
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 24 (a) Кораб с механичен двигател, зает с влачене, трябва да показва:
  (i) показва три топови светлини, разположени във вертикална линия;
  (II) бордови светлини;
  (III) кърмова светлина;
  (IV) светлина за влачене, разположена във вертикална линия над кърмовата светлина;
  Съгласно Правило 24 (g) Влачен незабележим полупотънал кораб или частично потопен обект или група от такива влачени кораби или обекти трябва да показва:
  (i) една бяла кръгововидима светлина на или близо до предната им част и втора бяла кръгововидима светлина на или близо до задната им част
  (ii) ако широчината на обектите е 25 m и повече, те показват две допълнителни бели кръгововидими светлини на или близо до крайните точки, ограничаващи широчината им;
  (iii) ако дължината на обектите е повече от 100 m, те показват допълнителни бели кръгововидими светлини между светлините, предписани от подпараграфи (I) и (II), разположени така, че разстоянието между светлините да не превишава 100 m;
 • Позиции на светлините:

  Регистрирайте се безплатно за да получите възможност да полгеднете светлините от произволен ъгъл и/или да прослушате звуковите сигнали!

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.